MENU
Biznesplany


Usługa polega na:
 • udzieleniu wsparcia podczas sporządzania planów:
  • strategicznych (długoterminowych) działalności gospodarczej,
  • restrukturyzacyjnych,
  • operacyjnych (krótkoterminowych) działalności gospodarczej,
  • przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • do projektów z wykorzystaniem środków unijnych (rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej).


Wsparcie obejmować może m.in.:
 • przeformułowanie wizji biznesowej w konkretną strategię działania rynkowego,
 • weryfikację wykonalności i racjonalności planowanych działań,
 • zbudowanie planu operacyjnego i finansowego.


KONSULTACJE RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET (skype, mail).
Wnioski o finansowanie


Usługa obejmuje:
 • dokonanie analizy potrzeb klienta i doboru optymalnego źródła finansowania w ramach pomocy publicznej,
 • wypełnianie formularzy wniosków o dotacje,
 • wsparcie dla terminowego i prawidłowego skompletowania niezbędnych załączników i spełnieniu wymagań formalnych wniosku,
 • przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia, pomoc w montażu finansowym,
 • budowanie harmonogramów realizacji przedsięwzięcia,
 • analizę kwalifikowalności wydatków,
 • wstępną ocenę ekonomiczno-prawną szans i możliwości Klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i uzyskanie dofinansowania w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosku,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i pożyczkowych.
Analizy biznesowe


Usługa obejmuje:
 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analizy montażu finansowego przedsięwzięcia,
 • analiza zdolności kredytowej i warunków kredytowania,
 • analizy funkcjonowania procesów w firmie, stosowanych procedur i metod pracy, struktur organizacyjnych,
 • koordynacja i wsparcie we wdrażaniu projektów.
Szkolenia dla firm


Przykładowa tematyka szkoleń:
 • Budowa modeli biznesowych działalności
 • Tworzenie biznesplanów i budżetów
 • Uruchamianie i organizowanie działalności gospodarczej
 • Praca z (trudnym) klientem
 • Negocjacje
 Zakres doradztwa uzależniony jest od:
 • złożoności pomysłu biznesowego,
 • celu dokonania analizy np. założenie firmy, sprzedaż firmy, pozyskanie partnera biznesowego, kapitału od inwestora lub innej formy finansowania zewnętrznego, nakreślenie celów i działań firmy w sposób czytelny dla właścicieli, pracowników bądź instytucji współpracujących, stworzeniu i wdrożeniu narzędzi ułatwiających zarządzanie,
 • poziomu zaangażowania pomysłodawcy/zleceniodawcy,
 • skali współpracy np. wyłącznie opracowanie dokumentacyjne, opracowanie dokumentacyjne wraz z doradztwem merytorycznym w zakresie montażu finansowego i harmonogramu realizacji, współpracy wdrożeniowej, czasu opracowania/realizacji projektu,
 • bieżącej sytuacji finansowo-prawnej podmiotu w kontekście planowanego przedsięwzięcia.
Biznesplany


Usługa polega na:
 • udzieleniu wsparcia podczas sporządzania planów:
  • strategicznych (długoterminowych) działalności gospodarczej,
  • restrukturyzacyjnych,
  • operacyjnych (krótkoterminowych) działalności gospodarczej,
  • przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • do projektów z wykorzystaniem środków unijnych (rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej).


Wsparcie obejmować może m.in.:
 • przeformułowanie wizji biznesowej w konkretną strategię działania rynkowego,
 • weryfikację wykonalności i racjonalności planowanych działań,
 • zbudowanie planu operacyjnego i finansowego.


KONSULTACJE RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET (skype, mail).
Wnioski o finansowanie


Usługa obejmuje:
 • dokonanie analizy potrzeb klienta i doboru optymalnego źródła finansowania w ramach pomocy publicznej,
 • wypełnianie formularzy wniosków o dotacje,
 • wsparcie dla terminowego i prawidłowego skompletowania niezbędnych załączników i spełnieniu wymagań formalnych wniosku,
 • przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia, pomoc w montażu finansowym,
 • budowanie harmonogramów realizacji przedsięwzięcia,
 • analizę kwalifikowalności wydatków,
 • wstępną ocenę ekonomiczno-prawną szans i możliwości Klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i uzyskanie dofinansowania w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosku,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i pożyczkowych.
Analizy biznesowe


Usługa obejmuje:
 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analizy montażu finansowego przedsięwzięcia,
 • analiza zdolności kredytowej i warunków kredytowania,
 • analizy funkcjonowania procesów w firmie, stosowanych procedur i metod pracy, struktur organizacyjnych,
 • koordynacja i wsparcie we wdrażaniu projektów.
Szkolenia dla firm


Przykładowa tematyka szkoleń:
 • Budowa modeli biznesowych działalności
 • Tworzenie biznesplanów i budżetów
 • Uruchamianie i organizowanie działalności gospodarczej
 • Praca z (trudnym) klientem
 • Negocjacje
 Zakres doradztwa uzależniony jest od:
 • złożoności pomysłu biznesowego,
 • celu dokonania analizy np. założenie firmy, sprzedaż firmy, pozyskanie partnera biznesowego, kapitału od inwestora lub innej formy finansowania zewnętrznego, nakreślenie celów i działań firmy w sposób czytelny dla właścicieli, pracowników bądź instytucji współpracujących, stworzeniu i wdrożeniu narzędzi ułatwiających zarządzanie,
 • poziomu zaangażowania pomysłodawcy/zleceniodawcy,
 • skali współpracy np. wyłącznie opracowanie dokumentacyjne, opracowanie dokumentacyjne wraz z doradztwem merytorycznym w zakresie montażu finansowego i harmonogramu realizacji, współpracy wdrożeniowej, czasu opracowania/realizacji projektu,
 • bieżącej sytuacji finansowo-prawnej podmiotu w kontekście planowanego przedsięwzięcia.