MENU
Coaching rozwoju biznesu
dla zakładających działalność gospodarczą


Usługa kierowana do osób:
 • pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonujących wyboru pomiędzy pracą na etacie lub własnym biznesem lub realizacji obu ścieżek jednocześnie,
 • osób bezrobotnych o rozwojowych – biznesowych aspiracjach.


Proces coachingowy będzie szczególnie efektywny jeśli:
 • nie masz pomysłu na biznes i chcesz go znaleźć,
 • masz pomysł na biznes a nie do końca wiesz jak go wcielić w życie,
 • potrzebujesz planu transformacji dla przejścia od etatowej stabilności do niezależności w zarządzaniu sobą jako samozatrudnionym,
 • potrzebujesz planu organizacji w obliczu prowadzenia własnego biznesu i jednocześnie pracy na etacie.


Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.
Coaching rozwoju biznesu
dla przedsiębiorców


Usługa kierowana do przedsiębiorców działających już na rynku, którzy:
 • poszukują nowych obszarów rozwoju dla swojej firmy i sposobów na ich wdrożenie,
 • odczuwają potrzebę dokonania wglądu i wprowadzenia zmian we własnych systemach zarządzania,
 • potrzebują narzędzi do bieżącej weryfikacji rozwoju biznesu i realizacji planu działania, weryfikacji i ustalania priorytetów.


Sesje mogą być ukierunkowane na rozwój indywidualny menedżera bądź dokonanie wglądu w funkcjonowanie organizacji, również praca z zespołami.

Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.
Life COACHING


Usługa kierowana do osób:
 • poszukujących własnej ścieżki rozwoju duchowego, osobistego, zawodowego,
 • odczuwających potrzebę zmiany w obrębie własnego życia osobistego i zawodowego (np. osiągnięciu dobrobytu psychicznego i fizycznego, budowaniu satysfakcjonujących relacji, organizacji czasu i pracy),
 • poszukujących wsparcia w ustalaniu priorytetów, precyzowaniu własnych celów i wzmocnienia motywacji do ich osiągania,
 • poszukujących wsparcia w zidentyfikowaniu i przezwyciężeniu hamujących barier,
 • pragnących zmiany niekorzystnych nawyków i utartych schematów działania,
 • pragnących samopoznania i wzmocnienia własnego potencjału, uzyskania świadomości mocnych i słabych stron dla wzmocnienia pewności siebie.


Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.
Coaching rozwoju biznesu
Dla zakładających działalność gospodarczą


Usługa kierowana do osób:
 • pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonujących wyboru pomiędzy pracą na etacie lub własnym biznesem lub realizacji obu ścieżek jednocześnie,
 • osób bezrobotnych o rozwojowych – biznesowych aspiracjach.


Proces coachingowy będzie szczególnie efektywny jeśli:
 • nie masz pomysłu na biznes i chcesz go znaleźć,
 • masz pomysł na biznes a nie do końca wiesz jak go wcielić w życie,
 • potrzebujesz planu transformacji dla przejścia od etatowej stabilności do niezależności w zarządzaniu sobą jako samozatrudnionym,
 • potrzebujesz planu organizacji w obliczu prowadzenia własnego biznesu i jednocześnie pracy na etacie.


Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.
Coaching rozwoju biznesu
Dla przedsiębiorców


Usługa kierowana do przedsiębiorców działających już na rynku, którzy:
 • poszukują nowych obszarów rozwoju dla swojej firmy i sposobów na ich wdrożenie,
 • odczuwają potrzebę dokonania wglądu i wprowadzenia zmian we własnych systemach zarządzania,
 • potrzebują narzędzi do bieżącej weryfikacji rozwoju biznesu i realizacji planu działania, weryfikacji i ustalania priorytetów.


Sesje mogą być ukierunkowane na rozwój indywidualny menedżera bądź dokonanie wglądu w funkcjonowanie organizacji, również praca z zespołami.

Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.
Life COACHING


Usługa kierowana do osób:
 • poszukujących własnej ścieżki rozwoju duchowego, osobistego, zawodowego,
 • odczuwających potrzebę zmiany w obrębie własnego życia osobistego i zawodowego (np. osiągnięciu dobrobytu psychicznego i fizycznego, budowaniu satysfakcjonujących relacji, organizacji czasu i pracy),
 • poszukujących wsparcia w ustalaniu priorytetów, precyzowaniu własnych celów i wzmocnienia motywacji do ich osiągania,
 • poszukujących wsparcia w zidentyfikowaniu i przezwyciężeniu hamujących barier,
 • pragnących zmiany niekorzystnych nawyków i utartych schematów działania,
 • pragnących samopoznania i wzmocnienia własnego potencjału, uzyskania świadomości mocnych i słabych stron dla wzmocnienia pewności siebie.


Cykle sesji coachingowych ustalane są wspólnie z Klientem według indywidualnych potrzeb.