MENU
Anna Żelaszczyk
Coach, Analityk biznesowy


Dyplomowany coach z praktyką w coachingu dla osób zakładających działalność gospodarczą, coachingu dla przedsiębiorców oraz life coachingu.

Wieloletnie doświadczenie w biznesie: na stanowiskach menedżerskich, w zarządzaniu projektami, relacjami i zespołami. Specjalizuję się w tworzeniu biznesplanów (operacyjnych, strategicznych, restrukturyzacyjnych, celowych) oraz wdrażaniu projektów (kreowanie wizji i strategii przedsięwzięcia, opracowanie harmonogramu działań, budżet i analiza finansowa, koordynacja działań i zespołów wdrożeniowych, rozliczenie projektu).

Sztukę coachingu opanowałam w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jestem również absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W wolnych chwilach miłośniczka wypraw w góry, rysunku i muzyki, zgłębiam psychologię rozwoju.

Jako priorytetowe podczas pracy z Klientem obieram: Etykę w relacjach, Ekonomię w wykorzystywaniu zasobów oraz Ekologię w podejmowanych celach, decyzjach i działaniach.

Idąc za myślą Mahatma Gandhi: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” współpracuję z ideą, że każdy z nas z osobna ma własny udział w rozwoju i kształtowaniu świata, w którym żyje, a tworzona przez nas rzeczywistość jest dziełem przeznaczonym nie tylko dla nas samych lecz również dla kolejnych pokoleń i osób, z którymi tworzymy wszelkie relacje.